สมศ. ประเมินรอบสี่ เป็นมิตร ลดภาระครู

สมศ. ประเมินรอบสี่ เป็นมิตร ลดภาระครู

สมศ. เดินหน้าประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในปี 2562 อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นครั้งแรกของการประเมินในรูปแบบโฉมใหม่ที่เน้นความกัลยาณมิตร ลดความกังวัลให้แก่ครูและผู้บริหาร