ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
งานประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ประจำปี 2564

รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ประจำปี 2563

รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ประจำปี 2562

รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ประจำปี 2561

รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ประจำปี 2560

รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ประจำปี 2559