ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
งานประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ประจำปี 2565

รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ประจำปี 2564

รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ประจำปี 2563

รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ประจำปี 2562

รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ประจำปี 2561

รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ประจำปี 2560

รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ประจำปี 2559